Op alle rechtsbetrekkingen van Merel Waagmeester zijn de Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing.